نام و نام خانوادگی : دکتر حسین جاودانی
  سمت : سرپرست واحد توسعه تحقیقات بالینی                                              

  رشته تحصیلی : روانپزشکی
  پست الکترونیک : hospital.bahman@yahoo.com
  شماره تماس : 02833555054
  داخلی : 214 

   

  شرح وظایف:

  • نظارت و هدایت و پایش فعالیت های پژوهشی در بیمارستان و رفع اشکالات احتمالی در این زمینه

   

    تاریخچه.png  
       
      افیلیشن مرکز.png  
             

   


  6.0.20.0
  گروه دورانV6.0.20.0