نام و نام خانوادگی :دکتر سید علیرضا حاج سید جوادی                                     
  سمت : ریاست بیمارستان
  مدرک تحصیلی : دکترای روانپزشکی
  رشته تحصیلی : متخصص روانپزشکی
  پست الکترونیک : arhsjavadi@qums.ac.ir
  شماره تماس : 02833555054
  داخلی : 219 

   

  سوابق و مسئولیت ها:

   1- مسئول اساتید مشاوره دانشکده پزشکی

  2- عضو ثابت شورای پژوهشی دانشکده پزشکی

  3- مدیر گروه روانپزشکی

  4- مدرس و استادیار دانشگاه علوم پزشکی قزوین
  5-معاون پژوهشی مرکز آموزشی و درمانی 22بهمن

    

  چکیده شرح وظایف ریاست :

  - صدور احکام ارتقاء طبقه کارکنان پس از ارسال صورتجلسه مربوطه

  -افزایش حقوق و سنوات سالیانه کارکنان

  -برقراری فوق العاده های ماده 39

  -برقراری حق عائله مندی و اولاد با توجه به مدارک داده شده

  -فوق العاده محرومیت ازمطب برابر ضوابط مربوطه

  - صدور احکام  مرخصی

  - استحقاقی کارکنان تحت سرپرستی تا سقف 4 ماه

  - استعلاجی کارکنان تحت سرپرستی تا سقف 4 ماه پس از طی مراحل مربوطه

  - صدور احکام مأموریت روزانه اداری تا سقف مجاز برابرآئین نامه

  انجام مکاتبات اداری

  - تایید گواهی انجام کار، اضافه کار ساعتی و مأموریت کارکنان تحت سرپرستی

  - تایید گواهی انجام کار شرکت‌های خدماتی طرف قرارداد واحد مربوطه

  -امضاء چکها، اسناد و لیست‌های حقوقی، اسناد مالی و اموالی، حواله رسید انبارها در سقف اعتبارات تخصیص یافته بشرح ذیل:

  -اعتبارات هزینه‌ای، اعتبارات جاری، درآمد اختصاصی، اعتبارات ابلاغی، طرح تملک دارائی‌ها و سرمایه‌ای، اعتبارات عمرانی    (ملی- استانی) و سایر منابع اعتباری .

  -  برای قراردادهایی که مبلغ آن بالاتر از مبلغ حدنصاب معاملات کشور است کلیه اقدامات اولیه برای انتخاب پیمانکار (از قبیل برگزاری مقدمات مناقصه، ترک تشریفات، اخذ وثیقه و...) از سوی معاونت توسعه مدیریت و منابع صورت می‌گردد و این قراردادها (دارای تاییدیه امور قراردادها) برای امضاء توسط رئیس واحد و انجام اقدامات بعدی برابر با مفاد قرارداد به آن واحد ارسال می‌گردد.

   


  6.0.20.0
  گروه دورانV6.0.20.0