دکتر مرتضی نادی.jpg نام و نام خانوادگی : مرتضی نادی
  سمت : مسئول MMT
  مدرک تحصیلی : دکتری روانپزشکی                                                  
  رشته تحصیلی : متخصص روانپزشکی
  پست الکترونیک : hospital.bahman@yahoo.com
  شماره تماس : 02833555054
  داخلی : 260 
  شرح وظائف پزشک مسئول واحد:

  - سرپرستی کلیه امور فنی – پزشکی واحد و مسئولیت رعایت موازین حقوقی و قلنونی ذکر شده در «آئین نامه راه اندازی مرکز درمان سوء مصرف مواد»

  بعلاوه در صورتی که پزشک مسئول فنی ، هم زمان به درمان بیماران می پردازد، کلیه وظائف پزشک درمانگر واحد را نیز باید ایفا نماید.
   

  شرح وظائف پزشکی درمانگر واحد :

  -        ارزیابی بیماران مراجعه کننده و تکمیل فرم های مربوطه

  -        تصمیم گیری درباره تعیین فوریت بیمار مراجعه کننده و ارجاع به بیمارستان در صورت لزوم پس از اقدامات اولیه درمانی

  -        توضیح فرآیندهای لازم درمانی به بیمار و خانواده او و تصمیم گیری درباره اقدام لازم درمانی طبق پروتکل

  -        آغاز درمان و ارائه آموزش های لازم برای کاهش آسیب در صورت لزوم

  -        ویزیت منظم بیمار و ارزیابی عوارض احتمالی

  -        پیگیری بیمار پس از ختم سم زدائی و ارائه راهکارهای پیشگیری از عود

  -        آموزش پرسنل شاغل در واحد در خصوص درمان با متادون

  -    ارجاع افرادی که رفتار پرخطر داشته اند ، جهت انجام تست HIV، (Ag,ab)HBS,HBC پس از مشاوره برای افرادی که فعالیت های پر خطر داشته اند .

  -        ارجاع بیمار به روانپزشک در مواقع لزوم
  وسایر امور محوله 
   

  شرح وظایف روانشناس بالینی یا کارشناس مشاوره واحد :

  -        تکمیل فرم های لازم

  -        انجام آموزش خانواده در صورت لزوم

  -        انجام گروه درمانی و مشاوره فردی و مشاوره کاهش آسیب در صورت لزوم

  لازم به ذکر است که روانشناس بالینی یا کارشناس مشاوره واحد رتبه 2و1 مطابق آئین نامه راه اندازی مرکز درمان سوء مصرف مواد موضوع نامه شماره 1528/8/س مورخ 28/1/85 دفتر وزارتی بگذرانند .
   

  شرح وظائف پرستار واحد :

  -        نگهداری متادون بیماران به تفکیک هر بیمار در گاو صندوق

  -        آماده کردن متادون به صورت پودر حل شده در آب برای هر بیمار

  -        نظارت بر مصرف متادون بیمار در کلینیک

  -        تکمیل فرم مخصوص مصرف متادون برای هر بیمار

  -        شناخت یکایک بیماران (به چهره)

  -    دریافت آموزش های لازم توسط پزشک درمانگر یا فرد مسئول دیگر (در صورت ورود یک پرستار / بهیار جدید به تیم درمانی ، باید چند روز همراه پرستاران با سابقه مرکز آموزش یافته و با بیماران آشنا شود) .

  -        ارجاع بیمار به پزشک در صورت لزوم

  -        گزارش غیبت بیمار به مسئول واحد یا پزشک مربوطه (در صورت عدم وجود مددکار اجتماعی)
   

  شرح وظائف مددکار اجتماعی

  -        پیگیری مراجعات بیمار

  -        پیگیری مسائل و مشکلات خانوادگی و شغلی بیمار در حد امکان

  -        بررسی وضعیت مالی بیمار و در صورت امکان رایگان نمودن هزینه ها برای بیماران نیازمند

  وجود مددکار بسیار کمک کننده بوده ، لیکن تنها در واحد با رتبه یک و دو اجباری می باشد .


  6.0.20.0
  گروه دورانV6.0.20.0