نام و نام خانوادگی : دکتر زهرا ترینیا
  سمت : مسئول فنی واحد
  مدرک تحصیلی : پزشک داروساز                                                      
  رشته تحصیلی : داروسازی
  پست الکترونیک : hospital.bahman@yahoo.com
  شماره تماس : 02833555054
  داخلی : 250 

    

  اهم شرح وظایف:

    تامین دارو، ملزومات و تجهیزات مصرفی
  نظارت بر مراقبت دارویی هر بخش
  توزیع دارو ، ملزومات و تجهیزات دارویی هر بخش
  تهیه فرمولاری دارویی بیمارستان
  بررسی و کنترل عوارض و خطاهای دارویی
  انهدام داروها و تجهیزات مصرفی تاریخ گذشته
  نظارت بر ترالی ها و داروهای هشدار بالا   متصدی داروخانه 
   

  نام و نام خانوادگی : رضا رحمانی
  سمت : انباردار داروخانه
  مدرک تحصیلی : فوق دیپلم                                                              
  رشته تحصیلی : مدیریت کسب و کار
  پست الکترونیک : hospital.bahman@yahoo.com
  شماره تماس : 02833555054
  داخلی : 250   واحد داروخانه مرکز از سال 94 راه اندازی شد و در حال حاضر مسئول فنی داروخانه خانم دکتر شیوا ملکوتی می باشند که به همراه دو کارشناس در شیفت صبح حضوری و عصر و شب بصورت آنکال حضور دارند  .
   


  6.0.20.0
  گروه دورانV6.0.20.0