نام و نام خانوادگی : مریم شیروانیان
  سمت : مسئول واحد ECT و EEG                                                    
  مدرک تحصیلی : کارشناسی
  رشته تحصیلی : پرستاری
  پست الکترونیک : hospital.bahman@yahoo.com
  شماره تماس : 02833555054                                                       
  داخلی : 217 و 235

   

  نام و نام خانوادگی : پریسا دژ
  سمت : کارشناس بیهوشی و نوار مغز ( EEG )                                     
  مدرک تحصیلی : کارشناسی
  رشته تحصیلی : بیهوشی
  پست الکترونیک : hospital.bahman@yahoo.com
  شماره تماس : 02833555054
  داخلی : 252 و 217

   

  نام و نام خانوادگی : فاطمه اسپرورینی                                              
  سمت : کارشناس بیهوشی                                                  
  مدرک تحصیلی : کارشناسی
  رشته تحصیلی : بیهوشی
  پست الکترونیک : hospital.bahman@yahoo.com
  شماره تماس : 02833555054
  داخلی : 217 و 238

  موقعیت : واحد ECT در طبقه همکف ساختمان شماره 2 واقع شده است و دارای 7 تخت فعال می باشد و به بیماران بستری و سرپایی خدمات درمانی ارائه میدهد. این بخش در تمامی روزهای هفته حتی ایام تعطیل فعال می باشد

                    

  دستگاههای موجود به شرح ذیل میباشد:

   دستگاه شوک قلبی مدل zol

   دستگاه مانیتورینگ قلبی مدل سعادت

   دستگاه پالس اکسی متر مدل اپادیس

   دستگاه الکترو شوک مغزی مدل ارائ

   دستگاه EEG مدل نگار اندیشان و...

   که روزانه این واحدها فعال میباشند و اماده پذیرش بیماران سر پایی وبستری میباشند
  و سایر امور محوله ...


  6.0.20.0
  گروه دورانV6.0.20.0