رسول غلامی.png نام و نام خانوادگی : رسول غلامی                                                              
  سمت : مدیر امور مالی
  پست الکترونیک : hospital.bahman@yahoo.com
  شماره تماس : 02833555054
  داخلی : 212 

   

  چکیده شرح وظایف :

  1- صورت‌های مالی واحد از طریق نظارت مستمر بر عملیات امورمالی، محاسباتی، نگهداری و تنظیم حسابها براساس آئین‌نامه، مقررات حاکم بر   تحریر دفاتر و ضوابط مربوطه، صحت و سلامت آنها و تهیه گزارشات مالی

  2- اعمال نظارت بر اجرای قوانین و مقررات حاکم بر عملیات مالی واحد طبق مقررات حاکم بر واحدهای مستقل ، مفاد آئین نامه مالی و معاملاتی و دیگر قوانین مرتبط

  3- نگهداری، تحویل و تحول وجوه نقدینه‌ها و سپرده‌ها و اوراق بهادار و نظارت بر وصول به موقع درآمد‌های واحد

  4- شناسایی و نگهداری حساب مقداری و ریالی اموال، ماشین آلات و تجهیزات و دارائی‌های واحد

  5- اطلاع و کنترل تفویض اختیارات مسئولین واحد جهت امضاءهای مجاز

  6- اجرای نظام نوین مالی براساس دستورالعمل‌های ابلاغی وزارت متبوع

  7- پیگیری و به روز رسانی مانده حسابهای سنواتی واحد
  و سایر امور محوله ...

  ----------------------------------------------------------پرسنل حسابداری------------------------------------------------------

  نام و نام خانوادگی : سمانه دهبان                                                           
  سمت : حسابدار
  مدرک تحصیلی : کارشناسی
  رشته تحصیلی : حسابداری
  پست الکترونیک : hospital.bahman@yahoo.com
  شماره تماس : 02833555054
  داخلی : 209 

   

  نام و نام خانوادگی : گلچین ملکی                                                            
  سمت : حسابدار
  مدرک تحصیلی : کارشناسی
  رشته تحصیلی : حسابداری
  پست الکترونیک : hospital.bahman@yahoo.com
  شماره تماس : 02833555054
  داخلی : 209 

   


  6.0.20.0
  گروه دورانV6.0.20.0