120زهرا یزدیان ابراهیمی.png نام و نام خانوادگی : زهرا یزدیان ابراهیمی
  سمت : مسئول تجهیزات پزشکی و ملزومات مصرفی
  مدرک تحصیلی : کارشناسی مهندسی پزشکی 
  رشته تحصیلی : تجهیزات پزشکی                                                    
  پست الکترونیک : hospital.bahman@yahoo.com
  شماره تماس : 02833555054
  داخلی : 210


  شرح وظایف:

  1-سرپرستی و نظارت بر کار تعمیرات تجهیزات پزشکی

  2-رسیدگی به امورمربوط به تجهیزات پزشکی و تهیه برنامه های تعمیراتی و راه اندازی دستگاه ها

  3-جمع آوری اطلاعات لازم در زمینه نگه داری،تعمیرات و تهیه تجهیزات پزشکی

  4-نصب و راه اندازی تجهیزات پزشکی بر اساس استاندارد های تعیین شده

  5- پیگیری جهت رفع مشکلات مربوط به تجهیزات پزشکی

  6-انجام تحقیقات نظری و عملی پیرامون بهبود کیفیت تولید و نگهداری وتعمیر لوازم  پزشکی

  7-نظارت بر تهیه قطعات یدکی ونصب آنها

  8-تهیه دستور العمل و آموزش به کارکنان واحد ها در خصوص نحوه کاربا دستگاه ها

  9- نظارت بر نحوه انجام کالیبراسیون دستگا ه ها
  و سایر امور محوله ...


  6.0.15.0
  گروه دورانV6.0.15.0