آخرین بروزرسانی جدول برنامه پزشکان درمانگاه : 1401/12/06 

   

  برنامه درمانگاه در شیفت صبح_6381292943855277550.png

   

  برنامه درمانگاه در شیفت عصر_6381292948290004560.png

   

   

   

   

   

   

   

   

   


  6.0.20.0
  گروه دورانV6.0.20.0