تاریخچه وچارت بیمارستان 22بهمن  

  بیمارستان 22 بهمن با مساحتی حدود 4079/87 سانتی‌مترمربع و زیربنای 3076/06 مترمربع و فضای سبز 500متر مربع و پارکینگی به مساحت 300 مترمربع در خیابان راه آهن کوچه پرستار قزوین واقع شده است.
  و در سال 1387 به عنوان تنها مرکز روانپزشکی این استان شناخته شده و از مجموعه بیمارستان بوعلی مجزا شد.
  در تابستان سال 1391 مرکز درمان سوء مصرف مواد(MMT) نیز به آن افزوده شده است این مرکز دارای 4 بخش اورژانس – بخش زنان و بخش مردان و درمانگاه می‌باشد. این مرکز به صورت کلی حدود 67 تخت دارد که در بخش اورژانس 16 تخت در بخش زنان 30 تخت فعال و در بخش مردان 30 تخت فعال می‌باشد. در ضمن در هر بخش 1 اتاق جهت ایزوله بیماران پرخاشگر و آژیته وجود دارد.
  این مرکز دارای بخشهای پاراکلینیک از جمله آزمایشگاه و رادیولوژی نیز می‌باشد. که جهت مراجعین سرپرایی نیز سرویس ارائه می‌دهد.
  درمانگاه این مرکز نیز شامل خدمات روانپزشکی و روان‌شناسی میباشد که از شنبه تا چهارشنبه صبح‌ها از ساعت 12-8 فعال می‌باشد همچنین مرکز کاردرمانی هر روز صبح‌ها از ساعت 14-8 در این مرکز فعالیت دارد در ضمن بیمارستان دارای کتابخانه مجهز به سیستم کامپیوتری و اینترنت نیز می‌باشد.  ریاست مرکز : 
  آقای دکتر سید علیرضا حاج سید جوادی ( متخصص روانپزشکی و استادیار دانشگاه ) ،سوابق کاری : مسئول اساتید مشاوره دانشکده پزشکی، عضو ثابت شورای پژوهشی دانشکده پزشکی ،مدیر گروه روانپزشکی- مدرس و استادیار دانشگاه علوم پزشکی ،معاون پژوهشی مرکز 

  مدیریت مرکز :
  آقای محمد رضا بیگدلو (کارشناس پرستاری ):سوابق کاری : مدیر مرکز از سال 91 تا کنون )، سرپرستاری بخش ccu بیمارستان بوعلی به مدت 17سال ، سوپروایزر بالینی و آموزشی به مدت 10 سال ، دبیرستاد اقامه نماز به مدت 10سال ، عضو بسیج و فرمانده بسیج جامعه پزشکی از سال 69 تا کنون ، کارشناس ستاد شاهد و ایثارگران به مدت سه سال ، کارشناس ستاد هدایت EOC دانشگاه

  مدیر پرستاری مرکز :
  خانم راحله اکبری شهرستانکی (کارشناس پرستاری ): سوابق کار سوپروایزر آموزشی بخش اعصاب مرکز آموزشی و درمانی بوعلی

  معاون آموزشی مرکز :
  دکتر فائزه زاهدیان  (متخصص روانپزشکی - هیات علمی )

  مدیرگروه روانپزشکی :

  دکتر فائزه زاهدیان  (متخصص روانپزشکی - هیات علمی )


  6.0.20.0
  گروه دورانV6.0.20.0