• ساعت : ۱۳:۵۰
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ 
  • کد خبر : ۲۰۲۶۶
تقدیر تشكر از آقای جواد احمدی عامل مالی سابق  و آقای احمد قاسمی مسئول بهبود كیفیت سابق مركز 22 بهمن

حضور جناب آقای محمدرضا بیگدلو مدیر محترم به همراه مسئولین و جمعی از پرسنل محترم مرکز آموزش و درمانی 22 بهمن در مرکز فوریت های پزشکی استان  و دیدار با رییس مرکز فوریتهای پزشکی استان قزوین و جهت تقدیر تشکر از آقای جواد احمدی عامل مالی سابق  و آقای احمد قاسمی مسئول بهبود کیفیت سابق مرکز 22 بهمن که به تازگی به مرکز فوریت های پزشکی استان انتقال یافته اند .

روابط عمومی مرکز آموزشی و درمانی 22 بهمن

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.20.0
    V6.0.20.0