• ساعت : ۱۱:۴۴
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ 
  • کد خبر : ۲۰۲۵۸
بازدید واكراند مدیریتی و ایمنی بیمار از مركز سوء مصرف مواد ( واحد MMT ) مركز در تاریخ 12 دی 1401

در این جلسه مشکلات مرکز سوء مصرف مواد ( واحد MMT ) توسط مسئول بخش و پرسنل مطرح و راهکارهای مدیریتی و مناسب توسط تیم واکراند مورد بحث و تبادل نظر شد .

روابط عمومی مرکز آموزشی و درمانی 22 بهمن

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.20.0
    V6.0.20.0