• ساعت : ۱۴:۰۲
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ 
  • کد خبر : ۲۰۲۱۸
بازدید بازرسان خدمات درمانی بیمه سلامت از مركز آموزشی ودرمانی 22 بهمن

در این بازدید که به صورت میدانی تو سط جناب آقای برخورداری و سرکار خانم جعفری ( بازرسان اسناد پزشکی و خدمات درمانی بیمه سلامت ) به همراهی سرکار خانم بهناز جیحون مسئول محترم اسناد پزشکی از واحدهای پاراکلینیک : داروخانه ، درمانگاه ، آزمایشگاه و بخشهای درمانی انجام شد کلیه خدمات بیمه ای  که دراین واحدها در ارائه خدمت به ارباب رجوع ارائه میشد مورد بررسی قرار گرفت و در آخر از جناب آقای محمدرضا بیگدلو مدیر محترم و کلیه کارکنان محترم‌ مرکز آموزش و درمانی 22 بهمن به منظور ارائه مطلوب خدمات رسانی نسبت به ارباب رجوع جهت دریافت خدمات تقدیر و تشکر بعمل آمد .

 

روابط عمومی مرکز آموزشی و درمانی ۲۲ بهمن

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.20.0
    V6.0.20.0