• ساعت : ۱۷:۵۶
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۰۸/۱۶ 
  • کد خبر : ۱۹۰۳۷
بازدید واكراند مدیریتی و ایمنی بیمار از واحد های نگهبانی و تاسیسات مركز در تاریخ 16 آبان 1401

در این جلسه مشکلات واحد های نگهبانی و تاسیسات توسط مسئول بخش و پرسنل مطرح و راهکارهای مدیریتی و مناسب توسط تیم واکراند مورد بحث و تبادل نظر انجام شد و مطرح گردید .


روابط عمومی مرکز آموزشی و درمانی 22 بهمن

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.15.0
    V6.0.15.0