• ساعت : ۱۲:۰۶
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۰۷/۱۹ 
  • کد خبر : ۱۸۱۹۸
تشكیل كمیته های بیمارستانی در تاریخ 18 مهر 1401

کمیته های بیمارستانی به همراه جمعی از مسئولین بخش ها و واحدها در اتاق مدیریت مرکز در تاریخ 18 مهر 1401 برگزار گردید و در این نشست به بررسی و پیشرفت مصوبات مطرح شده در جلسات قبلی کمیته ها پرداختند و راهکارهای مدیریتی و مناسبی توسط تیم واکراند مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت .


روابط عمومی مرکز آموزشی و درمانی 22 بهمن

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.15.0
    V6.0.15.0